Mikrobiologisk test av Utrolig Universalsalve

Produktets veksthemmende effekt ble i september 1998 testet på Dansk Teknologisk institutt (seksjon for bioteknikk) for utvalgte bakterier og gjærsopper som naturlig forekommer i kroppen.

Formålet med undersøkelsen har vært å teste salvens veksthemmende effekt på Streptpcoccus salivarius (streptokokker), Actinomyces naeslundii, Staphylococcus aureus (stafylokokker) og Candida albicans (gjærsopp).

Konklusjon:

Utrolig Universalsalve hemmer utviklingen av de utvalgte bakterierene og gjærsoppene i og omkring området hvor salven er påført. Testen er utført flere ganger med samme resultat.

Mikrobiologisk test af Utrolig Rensemiddel og Utrolig Universalsalve

Dansk Teknologisk Institut, Sektion for Bioteknik, 1998.09.01, 508.88183/ver-525, Vinnie Ramussen.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at teste Utrolig Rensemiddel /tandplejemidlet og Utrolig Universalsalvens væksthæmmende effekt over for Streptococcus salivarius, Actinomycetes naeslundii, Staphylococcus aureus og Candida albicans (gærsvamp).

Mikrobiologiske analysemetoder

Produkternes vækshæmmende effekt er undersøgt ved hæmningstest på agarplader, der er en modification af agardiffusionstesten til bestemmelse af f.eks. mikroorganismers følsomhed over antibiotika.

Princippet i hæmningstesten er, at bakterier eller gærsvampe udsås på agardyrkningssubstrater. På agarpladen anbringes en vis mængde af det produkt der ønskes undersøgt. Produktets indhold af aktive stoffer vil diffundere (sive) ud i agaren og derved hindre vækst af bakterier eller gærsvampe på et areal omkring produktet. Størrelsen af dette areal afhænger af produktets koncentration af vækshæmmende stoffer medfører en stor hæmningszone.

Hæmningstest af Utrolig produkter

De udvalgte bakterier er, hver for sig, opformeret i BHI (Brain Heart Infusion) bouillon og ghærsvampen er opformeret i Yeast  Malt bouillon. Fra disse koncentrerede boullion-kulturer (10-108 kim pr. ml.) er der udsået 0,1 ml. kultur på de respektive dykningssubstrater (agarplader). Desuden er de koncentrerede kulturer fortyndet 100 gange (105 – 106 kim pr. ml) og 0,1 ml af hver fortyndet bouillonkultur er udsået på dyrkningssubstrater.

Følgende dyrkningssubstrater er anvendt:

– Blodagar til :            Streptococcus salivarius (ATCC 7073)

                                      Actinomycetes naeslundii (ATCC 15987)

– Baird Parker til      
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

– Maltagar til             Candida albicans (CCUG 19915)

Utrolig Rensemiddel/tandplejemiddel:
Centrum af dyrkningssubstraterne blev der anbragt en filterskive med 0,1 ml koncentreret Utrolig Rensemiddel/tandplejemiddel.

Utrolig Universalsalve:
Der er til de respective dyrkningssubstrater påført Utrolig Universalsalve, der dækker et areal på ca. 4 cm², svarende til ca. 0,1 gram salve.

Efterfølgende blev dyrkningssubstraterne inkuberet i 7 døgn ved 37°C. Substraterne blev jævnligt kontrolleret og samtidig blev hæmningszoner omkring det flydene tandplejemiddel (filterskiven) målt. Da salven ikke kan diffundere ud i agaren og give hæmningszoner på tilsvarende måde som det flydende produkt er dyrkningssubstraterne kontrolleret for vækst af mikroorganismer i og omkring området med «Utrolig» Universalsalven.

Hver test er udført med to gentagelser, det vil sige, at alle testene er udført tre gange.

Resultater

Resultaterne fra Hæmningstest af Utrolig Rensemiddel/tandplejemiddel er angivet i tabel 1.

Det fremgår af tabel 1, at der er påvist en hæmmende effekt af Utrolig Rensemiddel/tandplejemiddel over for væksten af de udvalgte mikroorganismer, idet der er påvist hæmningszoner i størrelsesordenen 3,3 8,0 mm.

Der er påvist en hææmende effekt af Utrolig Universalsalven, idet vækst af de udvalgte bakterier og gærsvamp ikke er påviselig i og omkring området med Utrolig Universalsalven.

Microorganism Data
MikroorganismeKoncentreret UtroligRensemiddel/ tandplejemiddelHæmningszone i mm
Streptococcus salivarius
Koncentreret kultur6.06.16.3
Fortyndet kultur6.05.64.5
Actinomycetes naeslundii
Koncentreret kultur6.55.95.5
Fortyndet kultur7.57.98.0
Staphylococcus aureus
Koncentreret kultur3.63.33.7
Fortyndet kultur4.34.14.3
Candida albicans
Koncentreret kultur3.63.53.7
Fortyndet kultur4.45.25.0

Konklusion

Der er påvist en væksthæmmende effekt af Utrolig Rensemiddel/tandplejemiddel og Utrolig Universalsalve over for Streptococcus salivarius, Actinomycetes naeslundii, Staphylococcus aureus og Candida albicans. På bakgrund af af førsøgsresultaterne, må der forventes, at koncentreret Utrolig Rensemiddel/tandplejemiddel og Utrolig Universalsalven har en hæmmende effekt på væksten af et bredt udsnit af den naturlige forekommende mikroflora i mundhulen.

Vinnie Rasmussen
Sektion for Bioteknik